Agile werken en de werkomgeving

Misschien was het wel het meest gebruikte woord van 2019; ‘Agile’, wie het nog nooit gehoord heeft krijgt er onherroepelijk een keer mee te maken. Een term die in 2017 zelfs op de 2e plaats eindigde in de verkiezing: “Van welk kantoorwoord wil je per direct afscheid nemen?” En toch is het vandaag de dag dusdanig geïntegreerd in organisaties dat men er eigenlijk niet meer omheen kan.

Maar wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld en wat levert het op?

In het kort betekent het eigenlijk dat je als organisatie flexibel bent en zo eenvoudig mee kunt gaan met veranderingen in de omgeving. Deze organisaties bestaan uit multidisciplinaire teams die snel en zelfstandig kunnen handelen en daarbij ook nog eens ruimte hebben om te experimenteren. Als team bestaat er geen lange termijn planning meer, maar steeds korte cycli van enkele weken waarin gewerkt wordt aan bepaalde ‘sprints’. De resultaten hiervan worden beoordeeld en met de feedback kan zo eenvoudig weer bijgestuurd worden waar nodig. Om als team te zien wat je voortgang precies is, is het belangrijk om visueel samen te werken. Het delen van informatie is hierbij belangrijk en geeft de deelnemers inzicht in elkaars (deel)activiteiten.

Hoe worden deze principes in de praktijk toegepast?

Er zijn nogal wat verschillende Agile werkwijzen. Enkele meest gebruikte zijn:

  1. Kanban
  2. Scrum
  3. Spotify model.

Welke invloed heeft dit op de organisatie?

De verschuiving naar ‘agile’ werken vraagt nogal wat verandering van een organisatie. In de eerste plaats van haar medewerkers, die vaak getraind worden om op een andere manier (samen) te werken. Daarnaast ook zeker van de werkomgeving. Niet iedere organisatie is qua interieur dusdanig ingericht dat er ‘agile’ gewerkt kan worden. Zo is het onder andere belangrijk om rekening te houden met welke behoeften er zijn vanuit de verschillende teams/disciplines binnen een organisatie, zodat men kan bepalen hoe bepaalde ruimten om (samen) te werken eruit zouden moeten zien. 

Men heeft het Agile werken doorgevoerd in de vele facetten van de inrichting. Met als doel om verschillende werkstijlen te ondersteunen. En dat is precies waar vandaag de dag rekening mee gehouden zou moeten worden.

Niet iedereen werkt op dezelfde manier en heeft dezelfde behoeften. De één werkt liever in een afgesloten kantoor, de ander liever in een open kantoortuin. Door de inrichting van je werkomgeving af te stemmen op de diverse werkstijlen die er plaatsvinden binnen een bedrijf, maak je het prettig voor de gebruiker ervan om te werken. En als je prettig werkt verhoogt dit niet alleen je creativiteit, maar ook je productiviteit.