Voor Wie?

De Flexspot is bedacht voor iedereen die thuis rustig en ongestoord wil werken. Een Pod is zakelijk aan te kopen, maar natuurlijk ook privé. De Pod kan behalve als thuiswerkplek ook dienen als atelier, huiswerk- of studeerplek, hobbykamer, gym, poolhouse, speelruimte of buitenverblijf.

 

Voor werknemers

Wil jij een Flexspot aanschaffen?  Je kunt deze wens aan je werkgever voorleggen en een vergoeding afspreken. Laat bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding woon-werk (deels) omzetten in een vergoeding die valt onder de werkkostenregeling. Zo’n vergoeding is vaak neutraal of zelfs gunstig voor de werkgever: minder reiskosten woon-werk, lagere zakelijke autokosten of lagere kosten leaseauto/auto van de zaak.

In 2021 is de vrije ruimte van deze werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3,0% over de eerste € 400.000, – aan totale brutoloonkosten. Over het restant van de loonsom mag maximaal 1,18% vrije ruimte worden berekend. Ga bij je eigen fiscalist na wat dit in jouw specifieke geval betekent.
Bron: Rijksoverheid

Voor werkgevers

De Flexspot is zeer interessant voor werkgevers die voorop willen lopen in verantwoord HR-beleid voor hun medewerkers en die duurzaamheid belangrijk vinden. Wil je als werkgever thuiswerken onder je medewerkers stimuleren en ze echt een substantieel voordeel geven? Als werkgevers voor hun werknemers een Fexspot aanschaffen, blijft hij eigendom van de werkgever. Wel kan er afgesproken worden met de werknemer dat aan het eind van de afschrijvingsperiode de POD tegen de restwaarde is over te nemen.

Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 5 jaar, zal de maandlast voor werkgevers onder de € 30,- liggen. Een bedrag dat vaak direct al gecompenseerd wordt door lager uitvallende mobiliteitskosten. Van een auto van de zaak, naar een Flexspot!

 

Voor ZZP’ers

Wanneer jouw Flexspot door een BV of door een onderneming die onder de inkomstenbelasting valt wordt aangeschaft, kan de ondernemer de BTW terugvorderen. Overleg je individuele situatie met je eigen fiscaal deskundige alvorens je een keuze maakt.

Een door een onderneming gekochte Pod kan in 5 jaar worden afschreven tot een restwaarde. Na de afschrijvingsperiode kan de Pod tegen de waarde in het economisch verkeer, vaak tegen de restwaarde, privé worden overgenomen en dan naar eigen wens voor elke toepassing worden gebruikt.

De aanschaf van jouw Flexspot minus de restwaarde mag, via afschrijvingen, worden afgetrokken van de bedrijfswinst.